Livada White Beans Tetovac | 100% Natural | GMO & Gluten Free | 675g 1lb 8oz